คู่มือการใช้งาน

 

 

รายการ

ดาวน์โหลด

# วิธีป้องกันการ hacker

Link
# วิธีการทำ netinstall เบื้องต้น (video) Link
# ตั้งค่า Router mikrotik (เชื่อมต่อแบบ Static, Dynamic IP, และ PPPoE Client)พร้อมการทำ DHCP Server + Hotspot เบื้องต้น Link
# การทำ DHCP Server (ใช้ Mikrotik เป็น Gateway) Link
# การเพิ่ม Package user-manager (โปรแกรมบริหารการจัดการผู้ใช้) Link
# การ Back up และ Restore ให้อุปกรณ์ Mikrotik Link
# การเก็บ Log File โดยใช้ โปรแกรม Syslog Watcher Link
# การตั้งค่าการยิงสัญญาณระยะไกลด้วยเสียงโดย Alignment Mode Link
# การตั้งเวลาสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik Link
# รับ DHCP ( IP )จาก Modem หรือ ONU และ ทำ DHCP Server(ใช้ mikrotik เป็น Gateway) Link
# วิธีการทำ Netinstall ในกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาด้าน Solfware Link
# การ Port Forwarding สำหรับ DVR, Finger scanner,Server Link
# PPPoE Client ในกรณีทำเป็น Bridge Mode และการทำ DHCP Server(ใช้ mikrotik เป็น Gateway) Link

# Wireless Mode Point to Multipoint and Point to Point(การยิงสัญญานระยะไกล)

Link 

# การตั้งค่า ไม่อนุญาตให้Client ได้รับ IP Address จาก DHCP Server)             

Link

# คู่มือการติดตั้ง Radius Server Userman #Mikrotik                                           

Link 

# คู่มือการสร้าง Hotspot เบื้องต้น                                                                            

Link 

#  การเชื่อมต่อ Internet แบบ WIFI